Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Werkwijze en voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 

Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. a) “Diensten”: de diensten die worden aangeboden door GEMAR Schuttingen.
  2. b) “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van GEMAR Schuttingen.
  3. c) “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen GEMAR Schuttingen en de klant met betrekking tot de diensten.
  4. d) “Partijen”: GEMAR Schuttingen en de klant gezamenlijk.

 

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door GEMAR Schuttingen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen GEMAR Schuttingen en de klant komt tot stand nadat de klant een offerte heeft geaccepteerd en deze door GEMAR Schuttingen schriftelijk is bevestigd.

3.2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Bouwterrein

4.1. Voor het plaatsen van de schutting is een werkruimte van ongeveer 50 centimeter breed nodig.

4.2. Grond die wordt verwijderd dient minimaal 1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden.

4.3. Het bouwterrein dient vrij te zijn van obstakels zoals straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oud leidingwerk, etc.

4.4. Indien het bouwterrein niet bouwvriendelijk is, kan GEMAR Schuttingen dit tegen een afgesproken uurtarief regelen na overleg met de opdrachtgever.

 

 

 

 

Procedure voor het uitzetten van de schutting:

5.1. Aanwezigheid van de opdrachtgever: Tijdens het uitzetten van de schutting, waarbij lijnen en peilen worden gebruikt, is het noodzakelijk dat de opdrachtgever aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat het uitzetten van de schutting altijd in overleg met de opdrachtgever gebeurt, zodat deze op de juiste lijn en hoogte wordt geplaatst.

5.2. Afwezigheid van de opdrachtgever: Indien de opdrachtgever niet aanwezig kan zijn, dient deze voorafgaand aan het uitzetten van de schutting de lijnen uit te zetten en de gewenste hoogte duidelijk aan te geven. Voordat de lijn van de schutting definitief wordt uitgezet, moet de opdrachtgever hier nog schriftelijk akkoord voor geven. Pas na het verkrijgen van dit akkoord wordt de schutting op de gewenste plaats geplaatst.

5.3. Melding van kabels of leidingen: De opdrachtgever dient duidelijk aan te geven of er zich kabels of leidingen in de tuin bevinden. Zonder deze melding kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades aan kabels of leidingen tijdens het plaatsen van de schutting. Bij twijfel wordt geadviseerd om een Klic melding te doen om de locatie van eventuele ondergrondse infrastructuur te achterhalen.

 

Het bouwen van een schutting

6.1. Het bouwen van een schutting omvat het uitzetten van de lijn, het uitgraven of boren van gaten, het plaatsen van palen en het stellen van de schutting.

6.2. De klant zorgt voor stroom op de werkplaats.

Garantievoorwaarden:

7.1. Montage schutting: 1 jaar garantie.

7.2. Montage bergingen / veranda’s / overkappingen / blokhutten: 2 jaar garantie.

7.3. Hardhout, bankirai, azobe en kapoer: 5 jaar garantie.

7.4. Lariks/douglas hout: 1 jaar garantie.

7.5. Geïmpregneerd tuinhout: 3 jaar garantie.

7.6. Onbehandeld hout: 1 jaar garantie.

7.7. Betonplaten en palen: 5 jaar garantie.

 

Uitgesloten van garantie zijn:

8.1. Schade veroorzaakt door storm, natuurgeweld, vernielingen, vandalisme en terrorisme.

8.2. Verzakken van palen door onvoldoende afvoer van grondwater.

8.3. Verzakken van palen door hoogteverschillen na plaatsing, bijvoorbeeld door afgraven aan één kant en hoger gelegen grond aan de andere kant.

8.4. Verzakken als gevolg van druk van andere bijgebouwen.

8.5. Kleine scheuren, krassen en andere beschadigingen aan hout- en betonproducten.

8.6. Uitbloeding van hout en/of kalkuitbloei van beton, zoals bij lopers op betonnen onderplaten.

8.7. Kleine beschadigingen aan materialen tijdens transport.

8.8. Normale gebruiksslijtage.

8.9. Gebreken die gewoonlijk verzekerd zijn onder de inboedelverzekering en die de werking of waarde van het item beïnvloeden.

8.10. Defecten en/of gevolgschades veroorzaakt door sterke vervuiling of onjuist onderhoud.

8.11. Maatverschillen, aangezien hout/composiet en beton natuurlijke materialen zijn.

8.12. Krimpen of uitzetten (werken) van hout.

8.13. Aanpassingen na plaatsing van ramen, poorten en/of deuren als gevolg van houtkrimp of -uitzetting.

8.14. Openingen en/of kieren in blokhutprofielen, potdekselplanken en schanskorven door uitzetten of krimpen.

8.15. Kleurverschillen bij geïmpregneerd/onbehandeld hout en betonproducten.

8.16. Verkleuring van hout en/of beton door weersinvloeden. Het gebruik van Carefree Protect of beits kan dit proces vertragen.

8.17. Afwijkingen in de lijn van rabatdelen bij rabat bergingen als gevolg van maatverschillen.

 

Afwerking

9.1. GEMAR Schuttingen bouwt enkel schuttingen, de afvoer van vrijgekomen grond en restafval is de verantwoordelijkheid van de klant.

9.2. Problemen bij plaatsing of afwerking dienen direct gemeld te worden.

 

Prijzen

10.1. Annulering van opdrachten tot 10 dagen voor aanvang is kosteloos.

10.2. Betaling geschiedt vooraf per bankoverschrijving of contant bij oplevering voor particulieren.

10.3. Voor bouwbedrijven en hoveniers bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

 

Uw gegevens

11.1. Persoonlijke gegevens worden enkel gedeeld met collega’s en gebruikt voor offertes en facturen.

 

Laatste update: 4-4-2024

Vragen? 

Neem dan even contact op!

× Contact via Whatsapp